Info

Als skateorganisatie is het onze bedoeling om de jeugd te begeleiden in het ontwikkelen van skate vaardigheden.
Dit houdt niet alleen in dat we de technische aspecten van skatetricks gaan aanleren, maar ook hoe ze correct opwarmen, stretchen, vallen en blessures verzorgen. Daarnaast leren we jullie ook de onbeschreven skatepark regels zoals: op je beurt wachten, elkaar helpen, motiveren en respect hebben voor de omgeving. Skateboarden brengt je ook heel wat andere cognitieve vaardigheden bij. Het verbeteren van je focus, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen zijn er daar enkele van.
Al deze eigenschappen zijn belangrijk voor een kind in volle ontwikkeling. Skateboarden is dus veel meer dan een sport. 

Stoked Board Academy staat voor een positieve, open en veilige leeromgeving. Hier kan de jeugd zichzelf ontplooien tijdens het beoefenen van een coole sport onder toezicht van een gediplomeerde monitor. Als erkende sportclub door Skate Vlaanderen, garanderen we professionele lespakketten. Met een correcte en specifieke didactiek gaan we de skate motoriek van het kind verbeteren. We demonstreren tricks, begeleiden ze tijdens het oefenen en gebruiken videoanalyses om de progressie te optimaliseren.

We beginnen met een algemene vorming, hierbij wordt de basis aangeleerd. 
Later focussen we meer op verschillende tricks en het ontplooien van de individuele skatestijl. 
Om correct en goed te kunnen skateboarden zijn een aantal transversale competenties en lichamelijke basiseigenschappen nodig. Zo houden we rekening met zelfbewustzijn, probleemoplossend denken en het overwinnen van angst. Maar ook evenwicht, coördinatie, kracht, en timing zijn essentiële onderdelen die we bespreken tijdens onze skatekampen, -lessen en -initiaties.

Onze Stoked monitoren hebben de begeleidende functie om de interesses van ieder kind te respecteren en hen te begeleiden in hun keuzes. Iedere monitor die door Stoked VZW wordt ingezet beschikt dus niet enkel over voldoende skatevaardigheden. Ze zijn ook opgeleid als competent als begeleider om kinderen bij te sturen, opbouwende feedback te geven en tricks correct te demonstreren.

Stoked monitoren zijn gepassioneerde skaters die al jaren op een plank staan. Ze staan onder de vakkundige leiding van onze hoofdmonitor en manager, Eres Otte. Met zijn diploma leerkracht LO-Sport, garanderen we de juiste didactische en sportwetenschappelijke lessen en is de sportende jeugd bij ons in gouden handen.

Dankzij een intensief opleidingsprogramma zijn onze lesgevers zich bewust van de verantwoordelijkheid die op hun schouders valt. 
Veiligheid is daarom zeer belangrijk tijdens al onze activiteiten. Voldoende bescherming en gericht optreden bij blessures, valpartijen en conflicten zijn hier slechts een onderdeel van. We voorzien steeds één gediplomeerde monitor per groep van 10 kinderen. Zo kunnen we op een verantwoorde manier veilige en leerrijke lessen aanbieden. 

“ Met een attest van kinderopvang krijg je voor kinderen onder 12j tot €11,30 per dag terug via de belastingen.
Je kan dit aanvragen bij de start van het nieuwe jaar na deel te nemen aan een skatekamp in het voorgaande jaar.
“ 

“ Met een attest van het ziekenfonds krijg je ook een directe teruggave voor het skatekamp.
Gelieve dit te bezorgen aan de monitor tijdens het kamp.